• nl
Taalkeuze

Mobiliteitsbudget vanaf 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 30/06/2017

Vanaf 2018 krijgen werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor cash. Het kernkabinet kwam tot dit akkoord en hoopt zo de opmars van de bedrijfswagen te stuiten. Het betreft echter een vrijblijvende mogelijkheid. Werkgevers worden niet verplicht om het ‘mobiliteitsbudget’ aan te bieden.

Wie komt in aanmerking?

Niet iedereen zal ook kunnen genieten van een ‘mobiliteitsbudget’. Vooreerst moet de werkgever al minstens drie jaar bedrijfswagens toekennen. Startende ondernemingen kunnen op een uitzondering op deze regel rekenen. Daarnaast moet de werknemer die zijn bedrijfswagen wil inruilen reeds 12 maanden een bedrijfswagen ter beschikking hebben gehad, waarvan minstens 3 maanden onafgebroken onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag.

Hoeveel krijgt u?

Hoeveel u krijgt hangt grotendeels af van de cataloguswaarde. Het budget bedraagt 20% van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen vermenigvuldigd met 6/7. Betaalt u een eigen bijdrage, dan mag deze worden afgetrokken van de cataloguswaarde.

Levert u ook uw tankkaart in, dan kunt u nog eens 20% aan uw mobiliteitsbudget toevoegen.

Op het bekomen bedrag zouden geen socialezekerheidsbijdragen moeten betaald worden, enkel een solidariteitsbijdrage. Het budget zou ook worden belast op een forfaitair percentage rond de 20%.

Bron:

  • Diverse persberichten