• nl
Taalkeuze

Mobiliteitsvergoeding: ontwerp invoering indexeringsmechanisme goedgekeurd

Datum: 26/10/2018

De ministerraad heeft recentelijk een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een indexeringsmechanisme invoert in het kader van de mobiliteitsvergoeding.

De mobiliteitsvergoeding, de zogenaamde “cash for cars”, is het bedrag dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfswagen.

De mobiliteitsvergoeding bestaat uit een geldbedrag dat overeenstemt met de waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen.

De waarde van het gebruiksvoordeel wordt vastgesteld als volgt:

  • Bedrijfswagen zonder brandstofkosten: cataloguswaarde x 6/7 x 0,20.
  • Bedrijfswagen met brandstofkosten: cataloguswaarde x 6/7 x 0,24.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet nu in de mogelijkheid om een indexeringsmechanisme met betrekking tot die cataloguswaarde in te voeren.

Het ontwerp is thans bij de Raad van State ter advies.

Wij volgen dit verder voor u op.

Bron:

  • Ontwerp van koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding.
  • Diverse persberichten.