• nl
Taalkeuze

Modernisering van het arbeidsrecht: wet gepubliceerd!

Categorie: Sociaal   Datum: 30/08/2013

In de Nieuwsflash van 5 april 2013 werd reeds een aantal maatregelen besproken in het kader van de modernisering van het arbeidsrecht. Meer specifiek betreffende de toenemende flexibiliteit in de arbeidsduur waaronder de verhoging van de interne grens binnen de referteperiode waarin de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet nageleefd worden en de verhoging van het krediet van overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust. 

De wettelijke bepalingen hieromtrent zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2013. Een KB dient echter nog de datum van inwerkingtreding te bepalen! Voorlopig wijzigt er dus nog niets.

Wordt dus vervolgd!

Bron:

  • Wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen,  BS 29 augustus 2013, 56888.