• nl
Taalkeuze

Moet uw werknemer werken op 14 oktober 2018?

Datum: 21/09/2018

Binnenkort vinden de gemeenteraads- en provinciale verkiezingen weer plaats. Stelt u werknemers tewerk op 14 oktober 2018, dan is de kans niet onbestaande dat bepaalde van hen u al gecontacteerd hebben met de vraag hoe ze hun kiesplicht kunnen voldoen.

Hoe kan mijn werknemer voldoen aan zijn kiesplicht?

Principe

U kan uw werknemer niet verbieden om van het werk afwezig te zijn om aan zijn kiesplicht te voldoen. Dit geldt voor alle werknemers die zich niet vóór of na de arbeidstijd tijdig naar het stembureau kunnen begeven. 

De werknemer zal gedurende zijn afwezigheid geen recht hebben op loon.

Alternatief: stemmen bij volmacht

De werknemer die op de dag van de verkiezingen moet werken, kan ervoor opteren om via volmacht te stemmen.

U overhandigt aan de werknemer een attest waaruit blijkt dat de werknemer zich om beroepsredenen onmogelijk in het stembureau kan aanmelden. Dit attest moet de werknemer aan het gemeentebestuur aanbieden met het oog op het bekomen van een volmachtformulier, waarbij hij een andere kiesgerechtigde kan aanduiden om in zijn plaats aan de kiesplicht te voldoen. 

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963, BS 11 september 1963.