• nl
Taalkeuze

Monitor of animator: Dimona verplicht vanaf 1 januari 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 28/10/2016

De monitoren of animators (met inbegrip van de studenten) die maximum 25 dagen per jaar tewerkgesteld zijn in de socio-culturele sector of op een sportmanifestatie, zijn op heden vrijgesteld van de Dimona-aangifte. Indien een aantal voorwaarden voldaan zijn, moeten evenmin RSZ-bijdragen betaald worden en een aangifte DmfA worden verricht.
Om de vrijstelling te genieten, moet er echter wel voorafgaand aan de tewerkstelling een aangifte worden gedaan bij de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid.

Bovenstaande aangifte wordt vanaf 1 januari 2017 vervangen door een Dimona-aangifte. Vanaf volgend jaar worden monitoren en animators dus onderworpen aan de verplichtingen inzake Dimona. Wat de bijdrageverplichting en de aangifte DmfA betreft, wijzigt evenwel niets.