• nl
Taalkeuze

NAR houdt leeftijdsverhoging voor recht op uitkeringen landingsbanen in bepaalde gevallen tegen!

Categorie: Sociaal   Datum: 8/05/2015
Vanaf 1 januari 2015 heeft een werknemer in principe pas recht op een uitkering bij een landingsbaan vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Voor werknemers in zware beroepen, lange loopbanen en ondernemingen in herstructurering werd evenwel voorzien dat zij recht hebben op een uitkering bij een landingsbaan vanaf de leeftijd van 55 jaar.

Jaarlijks zal de leeftijdsvoorwaarde om recht te hebben op een uitkering in bovenstaande uitzonderingsgevallen verhoogd worden (met name tot 60 jaar in 2019), tenzij de NAR een CAO afsluit die aan bepaalde voorwaarden voldoet. 

De NAR heeft deze CAO nu afgesloten.

Uitkering landingsbaan bij lange loopbaan of zwaar beroep

Voor de periode 2015-2016 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor landingsbanen lange loopbaan (35 jaar beroepsverleden) en zwaar beroep (i.e. wisselende ploegen, onderbroken diensten, nachtarbeid) met uitkering.

Opdat een werknemer op de leeftijd van 55 jaar recht zou hebben op een uitkering bij een landingsbaan bij lange loopbaan of zwaar beroep moet er een CAO voor de periode 2015-2016 afgesloten zijn in het bevoegde paritair comité of subcomité voor 2015 en 2016 die bij KB algemeen verbindend verklaard wordt waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat deze CAO afgesloten is in toepassing van CAO nr. 118.

Indien er geen sectorale CAO afgesloten wordt, geldt voor de werknemer de leeftijdsgrens van 55 jaar in 2015 en 56 jaar in 2016.

Uitkering landingsbaan bij onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Voor de periode 2015-2016 wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor werknemers die in een landingsbaan stappen waarbij de onderneming in moeilijkheden of herstructurering is.

Het is wel vereist dat de aanvangsdatum van de vermindering van de arbeidsprestaties gelegen is in de periode van erkenning van de onderneming als onderneming in moeilijkheden of herstructurering (in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag).

Een werknemer heeft recht op uitkeringen vanaf de leeftijd van 55 jaar indien de werknemer tewerkgesteld is in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering die een ondernemingsCAO afgesloten heeft naar aanleiding van de herstructurering of de moeilijkheden waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat toepassing wordt gemaakt van de CAO van de NAR.

Bron: 

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden.