• nl
Taalkeuze

Nachtarbeid voortaan mogelijk voor e-commerce activiteiten

Categorie: Sociaal   Datum: 25/03/2016

In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016 werd het KB gepubliceerd van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder volgende PC’s ressorteren: 

 • het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201); 
 • het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202); 
 • het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312). 

Daarnaast sloten elk van deze paritaire comités op 14 januari 2016 een sectorale cao waarin de wettelijke procedure voor de invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties voor deze e commerce activiteiten wordt omkaderd.

Algemene regel: verbod op nachtarbeid!

In ons land geldt een principieel verbod van nachtarbeid. Onder nachtarbeid wordt verstaan de arbeid verricht tussen 20.00 u en 6.00 u. Er zijn echter ook een hele reeks afwijkingen die bepaald worden in de wet of bij koninklijk besluit. 

Voortaan wel nachtarbeid mogelijk voor e-commerce activiteiten

Op basis van het KB van 13 maart 2016 is nachtarbeid voortaan wel mogelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder de hierboven vermelde PC’s ressorteren.

Er geldt één voorwaarde: de aard van de werken of de activiteiten moet nachtarbeid rechtvaardigen. Het is aan de werkgever om dit aan te tonen.  

Hoe invoeren van een “arbeidsregeling met nachtprestaties” voor e-commerce activiteiten?

Indien de werkgever voor de e-commerce activiteiten een “arbeidsregeling met nachtprestaties” wenst in te voeren, moet hij een wettelijke procedure naleven die opgenomen is in artikel 38 van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Er is sprake van een arbeidsregeling met nachtprestaties wanneer prestaties worden voorzien tussen 24.00u en 5.00u. 

In elk van de betrokken paritaire comités (PC 201, PC 202, PSC 202.01, PC 311 en PC 312) werd een sectorale cao gesloten waarin de wettelijke procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties (artikel 38 van de Arbeidswet) voor deze e-commerce activiteiten wordt omkaderd. 

Indien de werkgever in dit kader een arbeidsregeling met nachtprestaties wenst in te voeren, moet hij dus de wettelijke procedure van artikel 38 van de Arbeidswet en bijkomend de bepalingen van de sectorale cao van 14 januari 2016 die op hem van toepassing zijn, naleven.     

Bron:  

 • Nieuwsbericht FOD WASO www.werk.belgie.be 
 • Koninklijk besluit van 13 maart 2016 waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311) en het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312) ressorteren, BS 18 maart 2016.  
 • PC 201 - CAO van 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten (nr.  131107)
 • PC 202 - CAO van 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten (nr.  131108)
 • PC 202.01 - CAO van 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten (nr.  131109)
 • PC 311 - CAO van 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten (nr.  131110)
 • PC 312 - CAO van 14 januari 2016 betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten (nr.  131111)