• nl
Taalkeuze

Nationale staking van 29 september 2016: invloed op uw onderneming

Categorie: Sociaal   Datum: 30/09/2016

De vakbonden hebben op donderdag 29 september een nationale stakingsactie gevoerd tegen de regering-Michel.

Deze acties hebben uiteraard een weerslag op de organisatie van uw onderneming. Tal van werknemers namen deel aan de stakingen of konden het werk niet aanvatten/verderzetten wegens de stakingen.

Hierna vindt u het antwoord op een aantal vaak gestelde vragen.

Heeft de stakende werknemer recht op loon?

De werknemer die afwezig is van het werk om deel te nemen aan de staking, heeft geen recht op loon. De stakende werknemers kunnen zich wel tot hun vakbondsorganisatie wenden voor een stakingsvergoeding.

Heeft de niet-stakende werknemer recht op loon?

De werkwillige werknemer kan het werk niet aanvatten

De niet-stakende werknemer die wegens de stakingsactie het werk niet kan aanvatten, heeft evenmin recht op (gewaarborgd) loon.
Deze werknemers kunnen eventueel aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen indien het beheerscomité van de RVA hierin toestemt. Er is een tweeledige voorwaarde voor de toekenning van deze uitkering:

  • De werknemer mag niet behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden;
  • De werknemer mag geen belang hebben bij het inwilligen van de eisen van de stakers.

Aan de werknemers die hierom verzoeken, moet de werkgever een werkloosheidsformulier C.3.2. – Werkgever en een controleformulier C.3.2. A overmaken.

De werkwillige komt te laat of niet aan op het werk

De werkwillige werknemer die wegens deze stakingsactie niet of niet tijdig op het werk aankomt, kan geen aanspraak maken op gewaarborgd dagloon voor de verloren uren. De stakingsactie werd immers op voorhand via diverse (media-) kanalen meegedeeld, waardoor de werknemer tijdig de nodige maatregelen kon nemen.

De werknemer die op geen enkele wijze op het werk geraakt, kan ervoor opteren om verlof te nemen.