• nl
Taalkeuze

Neem een foto van de opzeggingstermijnen op 31 december 2013 én pas uw arbeidsreglement aan!

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 20/12/2013

Vanaf 01/01/2014 gelden dezelfde opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden. Voor alle werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen vóór 01/01/2014, wordt de opzeggingstermijn op 31/12/2013 “vastgeklikt” met respect voor hun verworven rechten. Dit gebeurt door het maken van een foto van hun opzeggingstermijn op 31/12/2013 op basis van de anciënniteit die ze op die datum verworven hebben. Om te vermijden dat de berekening van de opzeggingstermijnen voor u als werkgever heel wat tijd in beslag zou nemen of u heel wat kopzorgen zou bezorgen, bieden wij u graag de nodige ondersteuning bij de berekening van de opzeggingstermijnen van uw werknemers op 31/12/2013. Wij doen het rekenwerk in uw plaats!

Ten gevolge van de wijzigingen voorzien in het eenheidsstatuut arbeiders & bedienden, dienen daarnaast vanaf 01/01/2014 enkele ‘verouderde’ bepalingen in het arbeidsreglement te worden aangepast. Wij stellen u graag enkele modelclausules ter beschikking.

Aanbod

Wij bieden u een pakket aan dat volgende onderdelen bevat:
1. een overzicht van de opzeggingstermijnen op 31/12/2013 van alle arbeiders en bedienden binnen de onderneming (+ toelichtingsdocument);

2. model clausules tot aanpassing van het arbeidsreglement in het kader van het eenheidsstatuut (o.m. de regeling inzake opzegging, de mogelijkheid tot ‘blokkeren’ van 4u. in geval van medische controle, enz.)

Tarief
Aantal werknemers * Tarief (excl.BTW)
Van 1 tot 5 werknemers 75 EUR
Van 6 tot 10 werknemers 105 EUR
Van 11 tot 25 werknemers 175 EUR
Van 26 tot 50 werknemers 295 EUR
Van 51 tot 100 werknemers 450 EUR
+ 100 werknemers Tarief op maat

*Aantal werknemers waarvoor een berekening dient te gebeuren

Hier vindt u de bijzondere voorwaarden op basis waarvan u van deze dienstverlening gebruik kunt maken.

Inschrijven
Indien u wenst in te tekenen op de actie ‘foto op 31.12.2013’,
teken hieronder online in op dit pakket:
www.easypay-group.com/acties/foto2013

Meer info: 051/48.01.23 of foto31.12.2013@easypay-group.com

Let op: deze uitzonderlijke actie loopt slechts tot en met 10.01.2014, wees er dus tijdig bij.

Zodra wij uw inschrijving ontvangen, contacteren wij u voor de verdere praktische modaliteiten.