• nl
Taalkeuze

Netto maaltijdvergoeding nog niet voor morgen

Categorie: Sociaal   Datum: 21/03/2014

Op 3 juli 2013 werd in de Senaat een wetsvoorstel ingediend houdende een wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft.

Dat wetsvoorstel strekt ertoe met ingang van het aanslagjaar 2015 de materiële drager (papieren cheque of kaart) van maaltijd- en ecocheques te vervangen door een netto voordeel dat rechtstreeks op de bankrekening van de begunstigden gestort wordt, met behoud van de toepassingsvoorwaarden van de bestaande systemen en zonder dat er een systeem met een derde partij aan te pas komt (uitgevers van maaltijd- en ecocheques).

Na een uitvoerige bespreking van het ontwerp in de Senaatscommissie werd het advies gevraagd van de Nationale Arbeidsraad (NAR). Op de zitting van 25 februari 2014 boog de NAR zich over het wetsontwerp en gaf zijn standpunt te kennen in het advies nr. 1896.

In het advies gaf de Raad te kennen dat het zich niet kan vinden in het wetsvoorstel om de maaltijd- en ecocheques volledig af te schaffen en te vervangen door een netto vergoeding. De Raad erkent dat de papieren maaltijd- en ecocheques nadelen vertonen maar zien een gepaster alternatief in een elektronische versie van de bestaande voordelen.

Op 12 maart 2014 werd in de Senaat over het wetsvoorstel gestemd. Het voorstel werd verworpen.

Aangezien er geen politieke eensgezindheid bestaat omtrent de vervanging van de maaltijd- en ecocheque door een netto vergoeding, lijkt deze niet voor morgen te zijn.

Bron: 

  • Wetsvoorstel van 3 juli 2013 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft, Senaat, zitting 2012-2013, 5-2182/1, www.senate.be  
  •  ADVIES 1896 van 25 februari 2014, Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft, www.cnt-nar.be