• nl
Taalkeuze

Niet-recurrente resultaatsbonus (cao nr. 90 NAR): tijd voor actie!

Datum: 19/10/2018

Werkgevers die niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (maximumbedrag 2018: 3.313 EUR op sociaal vlak en 2.880 EUR op fiscaal vlak) willen toekennen met als referteperiode het laatste trimester van 2018, wachten best niet te lang meer om in actie te schieten!

De niet-recurrente resultaatsbonus moet ten minste een periode van 3 maanden beslaan, en het plan moet uiterlijk de laatste dag van het eerste derde van de betreffende referteperiode vastgesteld worden. Het is dus nu de laatste mogelijkheid voor 2018.

Bij neerlegging van de ondernemings-cao of de toetredingsakte op de griffie van de FOD WASO, mag namelijk niet meer dan 1/3 van de referteperiode reeds verstreken zijn. Concreet betekent dit dat een werkgever uiterlijk op 31 oktober 2018 zijn documenten moet neerleggen indien hij de voordelige loonbonus wil toekennen met als referteperiode oktober-november-december 2018.

Op de website van EASYPAY GROUP vindt u alles wat u moet weten om het bonussysteem in te voeren en toe te kennen. Uiteraard kan u ook beroep doen op onze juridische dienst indien u begeleiding wenst bij de invoering van dit bonussysteem.

Bron:

  • Artikel 8, 3° cao NAR nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaats-gebonden voordelen.