• nl
Taalkeuze

Nieuw investeringsformulier voor vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing werkgevers in steunzones

Categorie: Fiscaal   Datum: 18/03/2016

In het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2016 werd in bijlage aan het K.B. van 4 maart 2016 tot wijziging van het in art. 2758, §5 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 een nieuw formulier gepubliceerd tot aanvraag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor investeringen in een steunzone.

Dit formulier – voluit “formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van de investeringen verricht in een steunzone” – vervangt het bestaande formulier dat dezelfde naam en draagt en op vorig jaar 30 april 2015 werd gepubliceerd.

Meer informatie over deze fiscale maatregel kon u reeds lezen in onze Nieuwsflash van 10 april 2015.

Bron:

  • Koninklijk Besluit van 4 maart 2016 tot wijziging van het in art. 2758, §5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier (B.S. 14 maart 2016, blz. 16912)