• nl
Taalkeuze

Nieuw schooljaar = nieuwe Pestwet. Een aanpassing van het arbeidsreglement dringt zich op !

Categorie: Sociaal   Datum: 31/08/2014

Het nieuwe schooljaar brengt niet alleen wijzigingen met zich mee voor de schoolgaande jeugd, ook de bedrijfswereld kent op 1 september 2014 een aantal nieuwigheden. In onze Nieuwsflash van 19 juli 2013 en 2 mei 2014 hadden we het al uitgebreid over de vernieuwde Pestwet. Deze wet heeft het vanaf 1 september 2014 over de psychosociale risico’s op het werk. Naast deze nieuwe, meer uitgebreide definitie en de wijzigingen die werden aangebracht aan het statuut van de vertrouwenspersoon, werden de uit te werken procedures in de onderneming aangepast. Daardoor dringt een wijziging van het arbeidsreglement zich op. Om u op weg te helpen, vindt u een gratis modeldocument dat u kunt toevoegen aan het arbeidsreglement. 

Merk op dat de uitgebreide procedure voor de aanpassing van het arbeidsreglement hier niet van toepassing is. Bijgevolg volstaat het om:

  • Aan elke werknemer een kopij te bezorgen van de bijlage (u laat de werknemer best tekenen voor ontvangst);
  • Een afschrift te versturen naar de dienst Toezicht Sociale Wetten.

De aanpassing van het arbeidsreglement dient te gebeuren vóór 1 maart 2015. 

U kan het aangepaste (blanco) arbeidsreglement tevens terugvinden onder onze rubriek modeldocumenten op www.easypay-group.com

Bron: 

  • De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 28 april 2014, 35011.
  • Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk, BS 28 april 2014, 35022.