• nl
Taalkeuze

Nieuwe CAO nr. 108 betreffende de uitzendarbeid

Categorie: Sociaal   Datum: 26/07/2013

Binnen de NAR werd op 16 juli 2013 CAO nr. 108 afgesloten betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid. Deze CAO geeft verdere uitwerking aan de hervorming van de uitzendarbeid die al geruime tijd op til stond. De CAO neemt enerzijds de bepalingen over van de vroegere CAO nr. 36 en CAO nr. 58, anderzijds bevat zij ook de nieuwe bepalingen in verband met informatieverstrekking en controle, het nieuwe motief instroom en de opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. 

Over deze wijzigingen werd al eerder uitgebreid bericht in de Nieuwsflashes van 6 december 2012, 22 maart 2013, 31 mei 2013 en 19 juli 2013.

De krachtlijnen van de hervorming zijn:

  • Het invoeren van een nieuw motief instroom;
  • Het beperken van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten;
  • Het opleggen van bijkomende informatieverplichtingen; 
  • De gefaseerde afschaffing van de 48-urenregeling.

Deze CAO nr. 108 vervangt dus (grotendeels) de CAO’s  nr. 36 en nr. 58.

De bepalingen van CAO nr. 108 treden in werking op 1 september 2013. 

Evenwel treedt de tewerkstellingsgarantie die voorzien is voor uitzendkrachten die een einde hebben gemaakt aan een arbeidsovereenkomst die niet voor onbepaalde tijd is gesloten om tewerkgesteld te zijn onder het motief instroom, pas in werking als de bepalingen in verband met het eenheidsstatuut in werking treden.

Bron:

  • CAO nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid.