• nl
Taalkeuze

Nieuwe afwijking op beschikbaarheid SWT

Categorie: Sociaal   Datum: 1/04/2016

In onze nieuwsflashes van 15 mei 2015, 12 juni 2015 en 10 juli 2015 berichtten we u al uitgebreid over de regelgeving met betrekking tot de beschikbaarheid bij SWT.

In het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2016 werd een KB gepubliceerd dat voorziet in een nieuwe afwijking op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor personen in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
De werknemers die hun rechten op SWT konden vastklikken in het stelsel van SWT op basis van cao nr. 17 (SWT op 60 jaar) dat van toepassing was op 31 december 2014, zijn eveneens vrijgesteld van de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

Dit KB treedt retroactief in werking op 1 januari 2015.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 16 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 23 maart 2016.