• nl
Taalkeuze

Nieuwe bedragen doelgroepvermindering eerste aanwerving vanaf 1 januari 2017!

Categorie: Sociaal   Datum: 11/11/2016

Een ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een wijziging aan de bedragen van de doelgroepvermindering die een werkgever kan krijgen in het kader van eerste aanwervingen.
De regering wil de kleine werkgevers immers aanmoedigen om aan te werven en dus maakt ze vanaf volgend jaar de aanwerving van een derde tot zesde werknemer nog voordeliger door de bedragen van de doelgroepvermindering te verhogen alsook ze gedurende langere tijd toe te kennen. Aan de algemene regels inzake doelgroepvermindering eerste aanwerving en aan de bedragen voor de aanwerving van de eerste en de tweede werknemer verandert er evenwel niets.

Aanwervingen vanaf 01/01/2017: een overzicht

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht terug van de huidige en de gewijzigde bedragen. Let wel, de nieuwe vrijstellingsbedragen zullen enkel gelden voor werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2017! Voor de werknemers die in dienst getreden zijn vóór die datum blijven de huidige bedragen en de huidige looptijd nog steeds van toepassing.

  Tot 31/12/2016 Vanaf 01/01/2017
Eerste aanwerving vrijstelling voor onbepaalde duur voor basiswerkgeversbijdrage vrijstelling voor onbepaalde duur voor basiswerkgeversbijdrage
Tweede aanwerving
 • 1.550 euro / max. 5 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 4 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
 • 1.550 euro / max. 5 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 4 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Derde aanwerving
 • 1.050 euro / max. 5 kwartalen
 • 450 euro / max. 8 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Vierde aanwerving
 • 1.050 euro / max. 5 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Vijfde aanwerving
 • 1.000 euro / max. 5 kwartalen
 • 400 euro / max. 4 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen
Zesde aanwerving
 • 1.000 euro / max. 5 kwartalen
 • 400 euro / max. 4 kwartalen
 • 1.050 euro / max. 9 kwartalen
 • 450 euro / max. 4 kwartalen

Bedragen nog onder voorbehoud

Deze informatie geldt onder voorbehoud van de effectieve publicatie van het Koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u uiteraard verder stipt op de hoogte!