• nl
Taalkeuze

Nieuwe bedragen onkostenvergoeding voor korte buitenlandse dienstreizen officieel

Datum: 19/07/2018

Heeft u werknemers die verplaatsingen naar het buitenland maken in opdracht van u als werkgever? Vraagt u zich af hoe u kan tussenkomen in de bijkomende kosten die vaak gepaard gaan met deze buitenlandse opdrachten? Denk maar aan de lokale telefoongesprekken en de genoten maaltijden.

Eén mogelijke optie bestaat erin te voorzien in een terugbetaling van kosten, vrij van RSZ en BV.

De concrete grensbedragen die aanvaard worden, zijn afhankelijk van het land van bestemming en de duur van de dienstreis.

De bedragen dekken de kosten van maaltijden en van de andere kleine uitgaven. De huisvestigingskosten en de verplaatsings- of reiskosten naar het buitenland en terug worden echter niet gedekt.

Deze bedragen worden ieder jaar bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 6 juli 2018 gelden de nieuwe bedragen.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 2 juli 2018 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 6 juli 2018..