• nl
Taalkeuze

Nieuwe bedragen voor het voordeel in natura 'IT-apparaten' vanaf 1 januari 2018 officieel!

Categorie: Fiscaal   Datum: 24/11/2017

In de Nieuwsflash van 27 oktober 2017 werd reeds bekendgemaakt dat vanaf 1 januari 2018 nieuwe forfaitaire bedragen van toepassing zullen zijn op bepaalde voordelen in natura, meer bepaald IT-apparaten.

Ondertussen is de aangepaste fiscale wetgeving verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het is nog even wachten op de aangepaste wetgeving met betrekking tot de RSZ-bijdragen.

In het verslag aan de Koning werden een aantal voorbeelden gevoegd ter verduidelijking:

Voordeel Forfaitair bedrag per jaar
Vaste pc thuis en internet thuis 72 EUR + 60 EUR = 132 EUR
Internet thuis 60 EUR
Gsm (toestel + abonnement) 36 EUR + 48 EUR = 84 EUR
Smartphone (toestel + abonnement) 36 EUR + 48 EUR + 60 EUR = 144 EUR
Gsm-abonnement voor een smartphone (zonder toestel) 48 EUR + 60 EUR = 108 EUR
Gsm-abonnement voor een gsm (zonder toestel) 48 EUR

Bron:

  • KB 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (1), BS 13 november 2017, 98508.