• nl
Taalkeuze

Nieuwe bedragen voor het voordeel in natura 'IT-apparaten' vanaf 1 januari 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 27/10/2017

Bij de toekenning van IT-apparaten aan zijn werknemer(s) of bij een deelname door de werkgever in de kosten van privégebruik ervan, ontstaat in hoofde van de werknemer een voordeel in natura waarop socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffng worden geheven.

Vanaf 1 januari 2018 worden de regels omtrent de forfaitaire raming van het voordeel alle aard van het persoonlijk gebruik van een pc, tablet, internetaansluiting of mobiele telefoon geactualiseerd. Zowel de RSZ als de fiscus zullen deze bedragen hanteren.

Hierbij een overzicht van de huidige en toekomstige forfaits (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad):

Voordeel in natura Huidige regelgeving RSZ en fiscus Vanaf 01/01/2018 RSZ en fiscus
Pc of laptop 15 EUR/maand
180 EUR/jaar
6 EUR/maand
72 EUR/jaar
Tablet Geen forfait 3 EUR/maand
36 EUR/jaar
Vast of mobiel internet 5 EUR/maand
60 EUR/jaar
5 EUR/maand
60 EUR/jaar
GSM en smartphone (all-in-one forfait) Vast en mobiel tel. abonnement Forfait van 12,50 EUR/maand 4 EUR/maand
48 EUR/jaar
Mobiele telefoon (toestel) 3 EUR/maand
36 EUR/jaar
Mobiel internet 5 EUR/maand
60 EUR/jaar

Bron: