• nl
Taalkeuze

Nieuwe circulaire telewerk

Categorie: Fiscaal   Datum: 24/01/2014

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft op 16 januari 2014 een nieuwe circulaire uitgevaardigd die concrete regels vaststelt bij vergoedingen aangaande telewerk. 

In de circulaire bespreekt men 3 mogelijke gevallen, met name: 

  1. de terbeschikkingstelling door de werkgever van een computer en/of van een internetaansluiting en internetabonnement;
  2. de tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een privé internetaansluiting en internetabonnement;
  3. de tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een privécomputer.

De terbeschikkingstelling van een computer en/of van een internetaansluiting en internetabonnement

Deze regels bestaan reeds, maar worden nu expliciet opgenomen in de circulaire. 

In geval van persoonlijk gebruik van een kosteloos door de werkgever ter beschikking gestelde PC en/of internetaansluiting en internetabonnement, is het voordeel forfaitair vastgesteld op respectievelijk 180 EUR en/of 60 EUR per jaar. 

Wanneer de telewerker het ter beschikking gestelde informaticamateriaal enkel voor beroepsdoeleinden gebruikt, dient er uiteraard geen voordeel alle aard te worden aangegeven. 

De tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een privé internetaansluiting en internetabonnement

Wanneer een werkgever een vergoeding toekent aan een werknemer, kan die vergoeding slechts worden aangemerkt als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever op voorwaarde dat de werkgever het dubbele bewijs levert dat:

  • de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn en;
  • die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.

Wanneer het internet door de werknemer werkelijk wordt gebruikt in het kader van telewerk (1e bewijs), zal de administratie er zich omwille van praktische redenen nochtans van onthouden om enige rechtvaardiging te vragen (2e bewijs) wanneer het bedrag van de tussenkomst van de werkgever forfaitair wordt vastgesteld op maximum 20 EUR per maand.

Wanneer het maandelijks toegekende bedrag hoger is dan 20 EUR, en het voornoemde tweede bewijs niet wordt geleverd, wordt het belastbare gedeelte van de vergoeding, nl. het gedeelte van de vergoeding dat 20 EUR overschrijdt, onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. 

De tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een privécomputer

De hierboven vermelde bepalingen in geval van tussenkomst van de werkgever voor het gebruik van een privé internetaansluiting en -abonnement, zijn hier eveneens van toepassing.

De administratie zal er zich van onthouden om enige rechtvaardiging te vragen wanneer het bedrag van de tussenkomst (voor de computer) forfaitair wordt vastgesteld op maximum 20 EUR per maand.

Bron: 

  • Circulaire nr. Ci. RH. 241/616.975 (AAFisc nr. 2/2014) dd 16.01.2014, www.fisconet.fgov.be