• nl
Taalkeuze

Nieuwe formulieren C4 vanaf 1 januari 2014 op website RVA

Categorie: Sociaal   Datum: 10/01/2014

Op de website van de RVA werden de nieuwe C4 formulieren gepubliceerd, dewelke van toepassing zijn vanaf 1 januari 2014. Deze nieuwe formulieren bevatten enkele grondige wijzigingen ten opzichte van de vroegere versies.

Klik hier voor het raadplegen van het nieuwe formulier C4-werkloosheidsbewijs. De gewijzigde rubrieken werden geel gemarkeerd.  De officiële versies zonder markeringen kunt u raadplegen op de website van de RVA

De wijzigingen op de C4-formulieren zijn een gevolg van o.m. volgende aangepaste/nieuwe regelgevingen: 

  • Nieuwe ontslagregeling ten gevolge van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden (Deel D);
  • Aangepaste regeling inzake RSZ op beëindigingsvergoedingen en cumul met werkloosheidsuitkeringen (Deel D);
  • Nieuwe regeling outplacement op basis van eenheidsstatuut arbeiders-bedienden (Deel E);
  • Toevoeging van de ontslagcompensatievergoeding ten gevolge van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden (Deel F).

De infobladen E14 (infoblad C4 formulieren) en T145 (ontslagcompensatievergoeding) worden momenteel nog aangepast. 

Bron: