• nl
Taalkeuze

Nieuwe grensbedragen wet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 31/10/2013

De bruto jaarloongrenzen die gehanteerd worden in de arbeidsovereenkomstenwet worden opnieuw aangepast vanaf 1 januari 2014. De nieuwe bedragen zijn nu reeds gekend. 

Basisbedragen (1985) In 2013 Vanaf 01/01/2014
16.100 EUR 32.254 EUR 32.886 EUR
19.300 EUR 38.665 EUR 39.422 EUR
32.200 EUR 64.508 EUR 65.771 EUR

De nieuwe bedragen kunnen nu al geraadpleegd worden op onze website www.easypay-group.com in de rubriek “Sleutelcijfers”. Ook de details voor de concrete toepassing van deze cijfers worden in deze rubriek toegelicht.

Bron: 

  • Bericht FOD WASO, Aanpassing op 1 januari 2014 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 25 oktober 2013, bl. 82391.