• nl
Taalkeuze

Nieuwe grensbedragen wet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 12/12/2014

De bruto jaarloongrenzen die gehanteerd worden in de arbeidsovereenkomstenwet worden opnieuw aangepast vanaf 1 januari 2015. De nieuwe bedragen zijn nu reeds gekend. 

Basisbedragen (1985) In 2014 Vanaf 01/01/2015
16.100 EUR 32.886 EUR 33.203 EUR
32.200 EUR 65.771 EUR 66.406 EUR

De nieuwe bedragen kunt u binnenkort raadplegen op onze website www.easypay-group.com in de rubriek “Sleutelcijfers”. Ook de details voor de concrete toepassing van deze cijfers worden in deze rubriek toegelicht.

Bron: 

  • Bericht FOD WASO, Aanpassing op 1 januari 2015 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 9 december 2014, bl. 100471.