• nl
Taalkeuze

Nieuwe grensbedragen wet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 6/11/2015

De bruto jaarloongrenzen die gehanteerd worden in de arbeidsovereenkomstenwet worden opnieuw aangepast vanaf 1 januari 2016. De nieuwe bedragen zijn nu reeds gekend. 

Basisbedragen (1985) In 2015 Vanaf 01/01/2016
16.100 EUR 33.203 EUR 33.221 EUR
32.200 EUR 66.406 EUR 66.441 EUR

De nieuwe bedragen kunt u binnenkort raadplegen op onze website my.easypay-group.com in de rubriek “Sleutelcijfers”. Ook de details voor de concrete toepassing van deze cijfers worden in deze rubriek toegelicht.

Bron: 

  • Bericht FOD WASO, Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 4 november 2015, bl. 66866.