• nl
Taalkeuze

Nieuwe grensbedragen wet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 2/12/2016

De bruto jaarloongrenzen die gehanteerd worden in de arbeidsovereenkomstenwet worden opnieuw aangepast vanaf 1 januari 2017. De nieuwe bedragen zijn nu reeds gekend.

Basisbedragen (1985) In 2016 Vanaf 01.01.2017
16.100 EUR 33.221 EUR 33.472 EUR
32.200 EUR 66.441 EUR  66.944 EUR

De nieuwe bedragen kunt u binnenkort raadplegen op onze website www.easypay-group.com in de rubriek “Sleutelcijfers”. Ook de details voor de concrete toepassing van deze cijfers worden in deze rubriek toegelicht.

Bron:

  • Aanpassing op 1 januari 2017 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 25 november 2016, 78258.