• nl
Taalkeuze

Nieuwe grensbedragen wet op de arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 24/11/2017

De bruto jaarloongrenzen die gehanteerd worden in de arbeidsovereenkomstenwet worden opnieuw aangepast vanaf 1 januari 2018. De nieuwe bedragen zijn nu reeds gekend.

Basisbedragen (1985) In 2017 Vanaf 01.01.2018
16.100 EUR 33.472 EUR 34.180 EUR
32.200 EUR 66.944 EUR 68.361 EUR

De nieuwe bedragen kunt u binnenkort raadplegen op onze website www.easypay-group.com in de rubriek “Sleutelcijfers”. Ook de details voor de concrete toepassing van deze cijfers worden in deze rubriek toegelicht.

Bron:

  • Aanpassing op 1 januari 2018 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 17 november 2017, 99330.