• nl
Taalkeuze

Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 2/01/2015

De nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2015 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2014. Het bedrag dat niet voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar is in geval van kinderen ten laste wordt behouden op 66 EUR per kind ten laste.

U kunt deze informatie ook terugvinden in onze sleutelcijfers via onze website https://my.easypay-group.com/nl_BE/news/documents/key_figures/

U kunt de meest recente bedragen met betrekking tot het sleutelcijfer “loongrenzen loonbeslag en loonoverdracht” steeds raadplegen via onze website.

Bron:

  • Koninklijk besluit 19 december 2014 tot uitvoering van artikel 1409 §2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 december 2014, 105449.