• nl
Taalkeuze

Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2017

Categorie: Sociaal   Datum: 23/12/2016

De nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2017 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2016.

Voor beroepsinkomsten worden de grensbedragen als volgt toegepast:

Voor beslag of overdracht vatbaar percentage Netto maandinkomen in 2017 (in EUR) Maximaal beslagbaar bedrag (in EUR)
0 % Tot 1.085 0
20 % 1.085 – 1.166 16,20
30 % 1.166 – 1.286 36,00
40 % 1.286 – 1.407 48,40
100 % Meer dan 1.407 Alles boven 1.407

Het bedrag dat niet voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar is in geval van kinderen ten laste wordt op 67 EUR (voorheen 66 EUR) per kind ten laste gebracht.
Kinderen kunnen echter slechts als kinderen ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder bepaalde drempelbedragen blijven. Deze drempelbedragen worden eveneens jaarlijks geïndexeerd en zullen vanaf 1 januari 2017 de volgende zijn:

  Max. toegelaten eigen inkomsten in 2017 (in EUR)
Samenwonende 3.076
Alleenstaande 4.443
Kind met een handicap 5.633

U kunt de meest recente bedragen met betrekking tot het sleutelcijfer “loongrenzen loonbeslag en loonoverdracht” steeds raadplegen via onze website https://my.easypay-group.com/nl_BE/news/documents/key_figures/.

Bron:

  • Koninklijk besluit 11 december 2016 tot uitvoering van artikel 1409,§2 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 16 december 2016, 87173.
  • Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van art. 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 16 december 2016, 87202.