• nl
Taalkeuze

Nieuwe grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 29/12/2017

De nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2018 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2017.

Voor beroepsinkomsten worden de grensbedragen als volgt toegepast:

Voor beslag of overdracht vatbaar percentage Netto maandinkomen in 2018 (in EUR) Maximaal beslagbaar bedrag (in EUR)
0 % Tot 1.105 0
20 % 1.105,01 – 1.187 16,40
30 % 1.187,01 – 1.309 36,60
40 % 1.309,01 – 1.432 49,20
100 % Meer dan 1.432 Alles boven 1.432

Het bedrag dat niet voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar is in geval van kinderen ten laste wordt op 68 EUR (voorheen 67 EUR) per kind ten laste gebracht.

Bron:

  • Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409,§2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 27 december 2017, 114849.