• nl
Taalkeuze

Nieuwe indieningstermijn aanvraag terugbetaling educatief verlof Brussels Gewest

Datum: 19/07/2018

De opname van educatief verlof maakt het uw werknemer mogelijk om erkende opleidingen te volgen en op het werk afwezig te zijn met behoud van het loon.

Als werkgever komt u in aanmerking voor een terugbetaling van de bezoldigingen en de sociale bijdragen die u in het kader van het betaald educatief verlof betaald heeft. Hiervoor dient u een aanvraag tot terugbetaling te doen bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.

Het Brussel Gewest voorziet in een termijn van één jaar.

Concreet betekent dit dat de aanvragen voor academiejaar 2017-2018 uiterlijk op 31 december 2018 moeten ingediend worden.

Bron:

  • Ordonnantie van 14 juni 2018 houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie, BS 20 juni 2018.