• nl
Taalkeuze

Nieuwe loongrens voor betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 27/06/2014

Om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd zoals bedoeld in de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars dient het loon van de sportbeoefenaar een bepaald bedrag te overschrijden. Dit minimumbedrag wordt jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgesteld.

Voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 wordt de grens vastgesteld op 9.400 EUR

Bron:

  • Koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 20 juni 2014,  46952.