• nl
Taalkeuze

Nieuwe loongrens voor betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2016

Categorie: Sociaal   Datum: 27/05/2016

Om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, zoals bedoeld in de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, dient het loon van de sportbeoefenaar een bepaald bedrag te overschrijden. Dit minimumbedrag wordt jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgesteld.

Voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 wordt de grens vastgesteld op 9.800 EUR (vorig jaar 9.600 EUR).

Bron:

  • Koninklijk besluit van 13 mei 2016 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 25 mei 2016, 33222.