• nl
Taalkeuze

Nieuwe loongrens voor betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2017

Categorie: Sectoraal   Datum: 9/06/2017

Loongrens sportbeoefenaars juli 2017 – juni 2018

Om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd zoals bedoeld in de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars dient het loon van de sportbeoefenaar een bepaald bedrag te overschrijden. Dit minimumbedrag wordt jaarlijks bij Koninklijk Besluit vastgesteld.

Voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 wordt de grens vastgesteld op €10.200.

Bron:

  • KB 17 mei 2017 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 30 mei 2017.