• nl
Taalkeuze

Nieuwe maatregelen om de sociale rechten van de kunstenaars te versterken

Categorie: Sociaal   Datum: 20/12/2013

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het sociaal statuut van de kunstenaars aanvult en de regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en de kunstenaarskaart bepaalt.

Niet alle kunstenaars krijgen de kans om een arbeidsovereenkomst of een zelfstandigenstatuut te krijgen...  Een concreet voorbeeld: wanneer ik bij een kunstenaar een kunstwerk bestel, kan ik voor de uitvoering daarvan geen arbeidsovereenkomst opstellen. 

Opdat die kunstenaars (schilders, schrijvers, choreografen) een volledige sociale bescherming zouden genieten, werd in 2002 een specifiek statuut ingevoerd:  het “statuut 1bis”.

Het ontwerp heeft twee doelstellingen:

Voorrang geven aan arbeidsovereenkomsten 

Het ontwerp herbevestigt in de eerste plaats een essentieel beginsel: een werkgever uit de cultuur- en kunstsector moet bij voorrang met zijn werknemers een arbeidsovereenkomst sluiten.

Garanderen dat het statuut 1bis ten goede komt aan de kunstenaars die aan de voorwaarden voldoen om het te genieten

De omstandigheden worden verduidelijkt waaronder dat “statuut 1bis” kan worden gebruikt, namelijk enkel en alleen wanneer er niet aan de voorwaarden om een arbeidsovereenkomst te sluiten kan worden voldaan. Indien de kunstenaar niet over een arbeidsovereenkomst beschikt, moet hij het statuut 1bis kunnen genieten, in zoverre hij aan de daartoe beoogde strikte voorwaarden voldoet.

Een ad hoc commissie kan de toekenning van dat specifieke statuut nagaan: voortaan zal de commissie "kunstenaars" geval per geval bevestigen of de uitgevoerde prestaties van kunstzinnige aard zijn en recht op het “statuut 1bis” kunnen geven. Die commissie, die uit zowel de sociale administraties als uit vertegenwoordigers van de kunstsector bestaat, zal de beroepsvisa uitreiken om dat statuut te kunnen genieten. 

Bron:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart;
  • http://www.presscenter.org