• nl
Taalkeuze

Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing 2014 gepubliceerd

Categorie: Fiscaal   Datum: 20/12/2013

De rekenregels alsmede de BV-schalen voor 2014 werden op 18 december 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regels en schalen zijn van toepassing op de bezoldigingen, pensioenen en overige beroepsinkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2014.

De reglementering inzake bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op inkomstenjaar 2014 bevat, naast de indexering van de bedragen, weinig opmerkelijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Eén van de aanpassingen betreft de opname van een forfaitair fiscaal tarief voor gelegenheidsarbeiders in de horeca (33,31% - zie voor meer info: Nieuwsflash van 30 augustus 2013).

Bron:

  • Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing,  BS 18 december 2013, 99.254.