• nl
Taalkeuze

Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing 2015 gepubliceerd

Categorie: Fiscaal   Datum: 19/12/2014

De rekenregels alsmede de BV-schalen voor 2015 werden op 16 december 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regels en schalen zijn van toepassing op de bezoldigingen, pensioenen en overige beroepsinkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2015.

De reglementering inzake bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op inkomstenjaar 2015 bevat, naast de indexering van de bedragen, geen ingrijpende wijzigingen in de toepassingsregels.

De verhoging van de forfaitaire beroepskosten waarin de regeringsverklaring Michel voorzag wordt onmiddellijk toegepast in de schalen van bedrijfsvoorheffing. Hierdoor houden bepaalde werknemers netto meer over.

Bron:

  • Koninklijk besluit van 10 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 16 december 2014, 101494.