• nl
Taalkeuze

Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing 2017 gepubliceerd !

Categorie: Fiscaal   Datum: 23/12/2016

De rekenregels alsmede de BV-schalen voor 2017 werden op 16 december 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regels en schalen zijn van toepassing op de bezoldigingen, pensioenen en overige beroepsinkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2017.

Bron:

  • Koninklijk Besluit 12 december 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 16 december 2016, 86809.