• nl
Taalkeuze

Nieuwe schalen bedrijfsvoorheffing 2018 gepubliceerd!

Categorie: Sociaal   Datum: 22/12/2017

De rekenregels alsmede de BV-schalen voor 2018 werden op 15 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regels en schalen zijn van toepassing op de bezoldigingen, pensioenen en overige beroepsinkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018.

U kunt de nieuwe toepassingsregels en tabellen nu al raadplegen op de website van de FOD Financiën.

Bron:

  • Koninklijk Besluit 10 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 15 december 2017, 111531.