• nl
Taalkeuze

Nieuwe sectorale informatie

Datum: 6/07/2018

Regelmatig worden nieuwe cao’s geregistreerd. Hierdoor worden enkele wijzigingen doorgevoerd in bepaalde paritaire comités.

Hieronder vindt u een overzicht van de recent gepubliceerde cao's:

 121 - PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK

130 - PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF

142.04 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN

143 - PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ

145 - PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF

219 - PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING

327.03 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

330 - PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Bron: