• nl
Taalkeuze

Nieuwe sectorale steekkaart - PC 313 (apotheken en tarificatiediensten)

Categorie: Sociaal   Datum: 13/03/2015

Ons aanbod sectorale steekkaarten werd recent uitgebreid met de steekkaart die betrekking heeft op de sectorale reglementering van het PC 313 – apotheken en tarificatiediensten.

Deze steekkaart geeft een beknopt en makkelijk te begrijpen overzicht van de belangrijkste regelgeving van PC 313. Volgende thema's komen hierbij onder meer aan bod: 

 • arbeidsduur;
 • loonvoorwaarden;
 • woon-werkverkeer;
 • klein verlet;
 • opzeggingstermijn;
 • eindejaarspremie; 
 • vakantie;
 • tijdelijke werkloosheid; 
 • tussenkomst FBZ; 
 • tijdskrediet/loopbaanonderbreking;
 • brugpensioen;
 • syndicale afvaardiging;
 • sectoraal pensioenstelsel;
 • ...
Een volledig overzicht van alle beschikbare sectorale steekkaarten kan u terugvinden via deze link.

Reeds 47 steekkaarten zijn beschikbaar!  

Belangrijk! Bij intekening op een sectorale steekkaart kunt u tevens alle info, wijzigingen en indexeringen inzake de toepasselijke sectorale lonen & barema’s raadplegen.