• nl
Taalkeuze

Nieuwe sectorale steekkaart - PC 313 (apotheken en tarificatiediensten)

Categorie: Sociaal   Datum: 20/03/2015

Ons aanbod sectorale steekkaarten werd recent uitgebreid met de steekkaart die betrekking heeft op de sectorale reglementering van het PC 313 – apotheken en tarificatiediensten. Deze steekkaart geeft een beknopt en makkelijk te begrijpen overzicht van de belangrijkste regelgeving van PC 313. Volgende thema's komen hierbij onder meer aan bod:

 • arbeidsduur;
 • loonvoorwaarden;
 • woon-werkverkeer;
 • klein verlet;
 • opzeggingstermijn;
 • eindejaarspremie;
 • vakantie;
 • tijdelijke werkloosheid;
 • tussenkomst FBZ;
 • tijdskrediet/loopbaanonderbreking;
 • brugpensioen;
 • syndicale afvaardiging;
 • sectoraal pensioenstelsel;
 • …….

Een volledig overzicht van alle beschikbare sectorale steekkaarten kan u terugvinden via deze link.
Reeds 47 steekkaarten zijn beschikbaar!

Belangrijk! Bij intekening op een sectorale steekkaart kunt u tevens alle info, wijzigingen en indexeringen inzake de toepasselijke sectorale lonen & barema’s raadplegen.