• nl
Taalkeuze

Nog één maand de tijd voor sociale partners voor een akkoord omtrent (lagere) rendementsgarantie groepsverzekeringen?!

Categorie: Sociaal   Datum: 25/09/2015

De sociale partners wensen binnen de maand een akkoord te bereiken omtrent een mogelijke lagere rendementsgarantie inzake groepsverzekeringen. De huidige rendementsgarantie op vlak van groepsverzekeringen staat al langere tijd onder vuur!

Op basis van de huidige bepalingen van de Wet Aanvullende Pensioen (WAP-Wet) moet een werkgever die een groepsverzekering voor zijn personeel afsluit, verplicht in een gegarandeerd rendement voorzien van 3,25 % op de werkgeversbijdragen en 3,75 % op de werknemersbijdragen dewelke gestort worden in het kader van deze groepsverzekering. 

Werkgevers vertrouwen het financieel beheer van de groepsverzekering toe aan groepsverzekeraars, maar deze groepsverzekeraars stellen al langer dat deze percentages in het kader van het wettelijk gegarandeerd rendement onhoudbaar zijn geworden omwille van de lage rentevoeten. Verscheidene van deze groepsverzekeraars hebben dan ook reeds in het verleden de rentevoet voor groepsverzekeringen verlaagd tot een veel lager percentage dan het minimumrendement waarvoor men als werkgever t.a.v. zijn personeel verplicht garant staat. Ook de huidige rentevoeten dewelke door groepsverzekeraars aan werkgevers worden aangeboden, zijn veelal beduidend lager dan het wettelijk minimum dat de werkgever dient te garanderen aan zijn personeel. 

Als werkgever moet men evenwel het bedrag op basis van het wettelijk minimumrendement kunnen uitbetalen op het ogenblik van o.m. pensionering of overlijden. Indien het behaalde rendement op basis van de groepsverzekeringspolis afgesloten met de groepsverzekeraar lager zou zijn dan het wettelijk minimumrendement, moet de werkgever het verschil zelf gaan bijpassen. 

Dergelijk risico zou er o.m. in kunnen resulteren dat werkgevers niet meer bereid zouden zijn om groepsverzekeringen ten voordele van het personeel af te sluiten. 

In die zin wordt dan ook door de sociale partners overlegd omtrent een mogelijke aanpassing van deze wettelijke rendementsgarantie op vlak van groepsverzekeringen. 

Bron:

  • Persberichten