• nl
Taalkeuze

Nog geen indexsprong!

Categorie: Sociaal   Datum: 3/04/2015

De blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex die oorspronkelijk voorzien was vanaf 1 maart 2015, werd uitgesteld tot april 2015. Dit heeft tot gevolg dat de indexaties van april zullen doorgaan zoals gewoonlijk en dat pas vanaf 1 mei 2015 de lonen en de uitkeringen niet meer of veel minder snel zullen stijgen totdat de indexsprong van 2% is gerealiseerd.

Voorgaande is het gevolg van het feit dat de wetgeving inzake de indexsprong (de Wet tot bevordering van de werkgelegenheid) niet meer gepubliceerd kon worden in het Belgisch Staatsblad voor de voorziene datum van inwerkingtreding, namelijk 29 maart 2015.