• nl
Taalkeuze

Nota eenheidsstatuut ter beschikking op www.easypay-group.com!

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 8/11/2013

Het wetsontwerp betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden werd (in eerste lezing) goedgekeurd in de ministerraad van 27 september 2013.

De afschaffing van de carensdag vanaf 2014 en de inwerkingtreding van nieuwe bepalingen inzake de berekening van de opzeggingstermijn zijn wijzigingen met een belangrijke impact. Naast deze aanpassingen voorziet de ontwerpwetgeving in nog heel wat andere wijzigingen van de bestaande reglementering. 

Onze nota betreffende het eenheidsstatuut geeft een duidelijke uiteenzetting van de ontwerpwetgeving van het eenheidsstatuut en biedt een antwoord op vele vragen!

Meer info vindt u hier.

Bron:

  • Ministerraad van 27 september 2013; Voorontwerp van wet