• nl
Taalkeuze

Nota eenheidsstatuut ter beschikking op www.easypay-group.com!

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 6/12/2013

Het wetsontwerp betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden werd (in tweede lezing) goedgekeurd op de Ministerraad van 14 november 2013. Het wetsontwerp van 21 november 2013 werd overgemaakt aan de Kamer.

De afschaffing van de carensdag vanaf 2014 en de inwerkingtreding van nieuwe bepalingen inzake de berekening van de opzeggingstermijn zijn wijzigingen met een belangrijke impact. Naast deze aanpassingen voorziet de ontwerpwetgeving in nog heel wat andere wijzigingen van de bestaande reglementering. 

Onze nota betreffende het eenheidsstatuut geeft een duidelijke uiteenzetting van de ontwerpwetgeving van het eenheidsstatuut en biedt een antwoord op vele vragen!

Meer info vindt u hier.

Bron: 

  • Ministerraad van 27 september 2013; Voorontwerp van wet.
  • Ministerraad van 14 november 2013. 
  • Wetsontwerp nr. 53-3144 van 21 november 2013.