• nl
Taalkeuze

Nu ook verhoogde bedrijfsvoorheffing op uitkeringen aanvullend pensioenkapitaal

Categorie: Fiscaal   Datum: 6/06/2013

De programmawet van 22 juni 2012 voorzag in verhoogde belastingtarieven voor aanvullende pensioenkapitalen die zijn gevormd door werkgeversbijdragen en die bij leven aan de begunstigden worden toegekend (zie Nieuwsflash van 8 juni 2012).

De nieuwe percentages bij uitkeringen vanaf 1 juli 2013 zijn de volgende:

  • Uitkering bij leven op een leeftijd van 60 jaar: verhoogd tot 20 % (voorheen: 16,5%)
  • Uitkering bij leven op een leeftijd van 61 jaar: verhoogd tot 18 % (voorheen: 16,5%)
  • Uitkering bij leven op een leeftijd van 62 jaar: blijft behouden op 16,5 %
  • Uitkering naar aanleiding van de pensionering (65 jaar of ouder) of bij overlijden: blijft behouden op 16,5 % (of verlaagd tot 10% onder welbepaalde voorwaarden)

Voor aanvullende pensioenkapitalen opgebouwd via werknemersbijdragen, blijven de huidige percentages van toepassing.

Nu is ook het KB verschenen dat de regels van de bedrijfsvoorheffing voor deze pensioenkapitalen aanpast. Concreet wijzigt het volgende:

Uitkering vanaf Personenbelasting Bedrijfsvoorheffing
60 jaar 20% 20,19% (voorheen 16,66%)
61 jaar 18% 18,17% (voorheen 16,66%)
62 – 64 jaar 16,5% 16,66%
65 jaar en ouder 16,5% of 10% 16,66% of 10,09%


De nieuwe percentages van bedrijfsvoorheffing zijn van toepassing op de uitgekeerde pensioenkapitalen, betaald of toegekend vanaf 1 juli 2013.

Bron:

  • KB 23 mei 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 30 mei 2013, 34697.