• nl
Taalkeuze

Omschakeling naar winteruur in nacht van 25 op 26 oktober 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 17/10/2014

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober 2014 wordt opnieuw overgeschakeld naar het winteruur. De klok wordt dan 1 uur achteruit gezet: 3 uur 's nachts wordt 2 uur.

Deze uurwijziging heeft gevolgen voor werkgevers die tijdens die nacht werknemers in een nachtploeg tewerkstellen.

Voor de werknemers die in 2014 bij de omschakeling naar winteruur (op 26 oktober 2014) en/of omgekeerd bij de omschakeling naar zomeruur (op 30 maart 2014) in de nachtploeg werken, wordt het verschuldigd loon als volgt bepaald:

ARBEID IN NACHTPLOEG WERKELIJK GEPRESTEERD AANTAL UREN VERSCHULDIGD LOON
- werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (26/10/2014) 9 u 8 u
- heeft WEL gewerkt bij overschakeling naar zomeruur (30/03/2014) 7 u 8 u
- werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (26/10/2014) 9 u 9 u
- heeft NIET gewerkt bij overschakeling naar zomeruur (30/03/2014) Nihil Nihil
- werkt NIET bij overschakeling naar winteruur (26/10/2014) Nihil Nihil
- heeft WEL gewerkt bij overschakeling naar zomeruur (30/03/2014) 7 u 8 u

Bron:

  • CAO nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake de beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur eveneens naar het winteruur.