• nl
Taalkeuze

Omschakeling naar winteruur in nacht van 26 op 27 oktober 2013

Categorie: Sociaal   Datum: 18/10/2013

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober 2013 wordt opnieuw overgeschakeld naar het winteruur. De klok wordt dan 1 uur achteruit gezet: 3 uur 's nachts wordt 2 uur.

Deze uurwijziging heeft gevolgen voor werkgevers die tijdens die nacht werknemers in een nachtploeg tewerkstellen.

Voor de werknemers die in 2013 bij de omschakeling naar winteruur (op 27 oktober 2013) en/of omgekeerd bij de omschakeling naar zomeruur (op 31 maart 2013) in de nachtploeg werken, wordt het verschuldigd loon als volgt bepaald:

ARBEID IN NACHTPLOEG WERKELIJK GEPRESTEERD AANTAL UREN VERSCHULDIGD LOON
- werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (27/10/2013)
- heeft WEL gewerkt bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2013)
9 u 8 u
7 u 8 u
- werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (27/10/2013)
- heeft NIET gewerkt bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2013)
9 u 9 u
Nihil Nihil
- werkt NIET bij overschakeling naar winteruur (27/10/2013)
- heeft WEL gewerkt bij overschakeling naar zomeruur (31/03/2013)
Nihil Nihil
7 u 8 u

Bron:

  • CAO nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake de beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur eveneens naar het winteruur.