• nl
Taalkeuze

Omschakeling naar zomeruur in de nacht van 29 op 30 maart 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 7/03/2014

In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart 2014 wordt opnieuw overgeschakeld naar het zomeruur. De klok wordt dan 1 uur vooruit gezet: 2 uur 's nachts wordt 3 uur.

Deze uurwijziging heeft gevolgen voor werkgevers die tijdens die nacht werknemers in een nachtploeg tewerkstellen.

Voor de werknemers die in 2014 bij de omschakeling naar zomeruur (op 30 maart 2014) en/of omgekeerd bij de omschakeling naar winteruur (op 26 oktober 2014) in de nachtploeg werken, wordt het verschuldigd loon als volgt bepaald:

Arbeid in nachtploeg Werkelijk gepresteerd aantal uren Verschuldigd loon
- werkt WEL bij overschakeling naar zomeruur (30/03/2014)
- werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (26/10/2014)
7 u 8 u
9 u 8 u
- werkt WEL bij overschakeling naar zomeruur (30/03/2014)
- werkt NIET bij overschakeling naar winteruur (26/10/2014)
7 u 8 u
Nihil Nihil
- werkt NIET bij overschakeling naar zomeruur (30/03/2014)
- werkt WEL bij overschakeling naar winteruur (26/10/2014)
Nihil Nihil
9 u 9 u

Bron:
  • CAO nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake de beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur eveneens naar het winteruur.