• nl
Taalkeuze

Onbelast bijverdienen vanaf 15 juli 2018

Datum: 13/07/2018

Sinds 15 juli 2018 is het voor werknemers die minstens 4/5e werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden nu ook mogelijk om bij te verdienen in verenigingswerk en occasionele dienstverlening aan particulieren tot 6.130 EUR per jaar, zonder dat daarop belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Thans is onbelast bijverdienen mogelijk voor drie categorieën van niet- professionele activiteiten:

  • de occasionele dienstverlening aan particulieren, zijnde occasionele diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon. Enkel de activiteiten die voorkomen op een door de overheid opgestelde lijst van toegelaten activiteiten, komen in aanmerking voor de maatregel (zoals onder meer het geven van bijlessen, het geven van sportlessen, het verrichten van kleine onderhoudswerken aan de woning, het gras afmaaien,…);
  • het verenigingswerk, zijnde betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen. Enkel de activiteiten die voorkomen op een door de overheid opgestelde lijst van toegelaten activiteiten, komen in aanmerking voor de maatregel (zoals onder meer de activiteiten van sporttrainers, gidsen, leiders binnen een jeugdbeweging of speelpleinwerking, begeleiders van schooluitstappen,…);
  • de deeleconomie, zijnde diensten die geleverd worden voor een door de overheid erkend deeleconomieplatform. Deze categorie bestond al. 

De inkomsten uit verenigingswerk, occasionele dienstverlening aan particulieren en activiteiten van deeleconomie samen mogen niet meer dan 6.130 EUR op jaarbasis bedragen. De inkomsten uit verenigingswerk en occasionele dienstverlening aan particulieren samen mogen niet meer dan 510 EUR per maand bedragen.

Worden de grenzen overschreden, dan zullen de inkomsten toch als beroepsinkomsten beschouwd worden.